Kisokos:

RAID vezérl?k új generációja

Flash alapú Backup Modul (MFBU)

      Az Intel kínálatában a közelmúltban jelentek meg a legújabb generációs RAID vezérl?k. Miért is számítanak ezek újdonságnak? Erre a kérdésre ad választ cikkünk.

      A RAID tömbök kezelésében valójában nincs is semmi meglep?, továbbra is a már megszokott RAID 0,1,5,6,10,50 és 60 szintek közül választhatunk. Az újdonság az átmeneti (cache) memóriában tárolt adatok védelmében van. Ezt ugyanis a korábbi akkumulátoros védelem helyett egy kondenzátorokból és flash memóriából álló egység váltja melyet Maintenance Free Backup Unitnak (MFBU) hívunk.

A memória védelme:

      A szerverek leállásakor a RAID vezérl?k cache memóriája törl?dik, ezért ezen eszközök memóriáját védeni kell annak érdekében, hogy egy váratlan szerver leállás esetén az itt lév? még kiírásra váró adatok ne vesszenek el. Egy félig felírt file, egy részben végrehajtott adatbázis módosítás ugyanis az adatok integritásának megsz?néséhez vezet. A legtöbb ma használatos RAID vezérl? erre az esetre egy akkumulátorból álló egységet (BBU) alkalmaz. Ezen egység feladata, hogy árammal lássa el a vezérl? cache memóriáját frissít? egységét és magát a memóriát addig, amíg a szervert újra nem indítjuk. Az akkumulátorok kapacitása azonban véges, ráadásul az id? el?rehaladtával (akárcsak a mobiltelefonunk akkumulátora) ez a kapacitás folyamatosan csökken, egészen addig, amíg feladatát már egyáltalán nem tudja ellátni. Bár az akkumulátorok is folyamatosan fejl?dnek, s a legújabb még "hagyományos" BBU-val védett RAID vezérl?k esetében az Intel már 5 éves élettartamot ígér (AXXRSBBU8, AXXRSBBU9), mégis számos korláttal találkozunk. Az akkumulátorok új állapotukban 72-96 óráig tudják árammal ellátni a cache memóriát. Ennyi id?nk van arra, hogy szerverünket újra elindítsuk adatveszteség nélkül. Újratöltési idejük kb. 8 óra, így újraindítás után csak ezen id? elteltével érik el maximális kapacitásukat. Ha ezen id?n belül egy újabb meghibásodás lépne fel, máris a maximális id?tartam csökken. Ez az áthidalási id? kezdetben általában elegend? is, azonban - ahogyan ezt korábban is írtuk - az id? el?rehaladtával az akkumulátor kapacitásának csökkenésével folyamatosan rövidül. 

Gyakorlati tapasztalatok mutatják, hogy 3 év múlva a legtöbb akkumulátor modul kapacitása már jelent?sen lecsökken. Sajnos szintén gyakorlati tapasztalatok mutatják, hogy - bár a BBU elhasználódására figyelmeztet a RAID csatoló - ezt a szerverek üzemeltet?i sok esetben nem veszik észre. Egy esetleges váratlan leállás valószín?sége ráadásul a szerver korával növekszik, így a legtöbb ilyen esetben a BBU már nem is látja el feladatát, nem kis fejtörést, a sérülésb?l adódóan hosszabb üzemszünetet okozva. (Adatveszteséget remélhet?leg nem, vagy csak kismérték?t okoz, - a legutolsó mentést?l eltelt id? alatt keletkez? adat - hiszen biztonsági mentésnek minden szakszer?en összeállított rendszerben lennie kell.) 

A legújabb technológia (flash alapú backup unit):

      A legújabb generációjú vezérl?knél a memória védelmi mechanizmusát változtatták meg. A BBU és a RAID vezérl? is átalakult. A BBU, mely mostantól MFBU, valójában akkumulátort egyáltalán nem tartalmaz, egy kondenzátorokból összeállított telep került a helyére. A RAID vezérl?re pedig a RAM memóriájával megegyez? méret? NAND flash chipekb?l összeállított memória került. A kondenzátorokban mindösszesen annyi energia tárolódik, amely elegend? ahhoz, hogy a RAM tartalmát a flash memóriába másolja. Mivel ezen memóriának nem szükséges áram ahhoz, hogy tartalmát kikapcsolás után is meg?rizze, így további energiára nincs szükség. Amikor újra bekapcsoljuk a szervert a flash memória tartalma visszamásolódik a RAM-ba, ahonnan aztán rendeltetési helyére, a diskekre kerül a kiíratlan tartalom, megel?zve az adataink a gyorsítótár m?ködéséb?l bekövetkez? sérülését (sajnos az alkalmazások váratlan leállása azért továbbra is okozhat sérült állományokat, védekezni ez ellen azonban már így nem tudunk). További nagy el?nye, hogy a kondenzátorok újratöltési ideje rendkívül kicsi (néhány tized másodperc), így egy esetleges újabb váratlan meghibásodás esetén maximális védelmet biztosít.

Flash alapú backup unit-tal (MFBU) szerelt vezérl?k el?nyei:

 • Adatok meg?rzésének ideje 10 év
  Ez a gyakorlatban korlátlan id?tartamot jelent, hiszen néhány nap alatt azért a szervert  mindenképpen újra kell indítanunk.
 • Gyakorlatilag nincs újratöltési id?
 • Környezetkímél?
  Bár elektronikai hulladék és így veszélyes hulladéknak min?sül, de - ellentétben a LiON akkumulátorokkal - nem igényel további külön eljárást a szállítási, selejtezési és megsemmisítési eljárás során.
 • 3 (vagy kiterjesztett 5) év garancia
  A BBU 6 hónap garanciája helyett
 • Várható élettartama megegyezik a szerver várható élettartamával
 • Az id? el?rehaladtával a védelmi képesség nem csökken
 • Kisebb meghibásodási valószín?ség
 • Nincs id?korlát a szerver újraindítására

Az Intel kínálatában a cikk írásakor egy az LSI 800Mhz-es SAS2108 chipjére épül? 512MB cache memóriával ellátott 4 csatornás RS2VB040 és egy 8 csatornás RS2VB080  RAID vezérl? található, mely már szerepel árjegyzékünkben. 

Update:

Elérhet?vé váltak további MFBU-t támogató 1GB RAM-mal ellátott RAID vezérl?k, melyek PCI-Express x8 slotba illetve alaplapi Mezzanine slotba csatlakoztathatók. Nem egy közülük választhatóan "hagyományos" BBU val vagy akár MFBU-val is konfigurálhatóak. Az új vezérl?k is megtalálhatóak már árjegyzékünkben.

| 2013.01.12. | Vissza |