Kisokos:

Microsoft licencelési útmutató

Öntsünk tiszta vizet a pohárba!

Big Image

Mi tulajdonképpen a szoftverlicenc?

A számítógépes programokat szerz?i jogi törvény védi, amely kimondja, hogy az ilyen m?veket a szerz?i jog tulajdonosának engedélye nélkül tilos másolni. A szoftver licenc jogosítja fel a vásárlót a szoftver használatára. A vásárló csak a használat jogát birtokolja, és nem magát a szoftvert. 

Minden Microsoft szoftverhez tartozik licenc, melyet a felhasználók háromféleképpen vásárolhatnak meg: dobozos szoftver CD-vel együtt; új számítógépre telepített szoftverrel; vagy mennyiségi licencként, legalább öt licenc egyidej? vásárlásakor. A mennyiségi licencelés során a vásárlónak lehet?sége nyílik örökös, illetve csak határozott id?tartamra szóló szoftverhasználati jog vásárlására. 

Miért kell tör?dni a legális szoftverhasználattal és ellen?rizni a szoftver eredetiségét?

A cégek vezet?i a szerz?i jogi törvény megsértésekor, különösen nagy vagyoni hátrány okozása esetén öt- illetve különösen jelent?s vagyoni hátrány okozása esetén pedig kett?t?l nyolc évig terjed? szabadságvesztéssel büntethet?ek. Magyarországon a vállalatok majdnem minden második szoftvert illegálisan használnak — más szóval a felhasználó cég nincs a megfelel? licenc birtokában. 

Mi az a Végfelhasználói Licencszerz?dés (EULA)?

A Végfelhasználói Licencszerz?dés (EULA) a felhasználó és a Microsoft (vagy annak a berendezésnek a gyártója, amelyre az adott szoftvert el?zetesen telepítették) közötti szerz?dés. Az EULA a szoftver használatával kapcsolatos jogokat tartalmazza. Az EULA: el?írhatja, hogy a felhasználó milyen változtatásokat végezhet a szoftveren: 

  • korlátozhatja a szoftverr?l a felhasználó által készíthet? másolatok számát
  • engedélyezheti, hogy a szoftvert a felhasználó áttelepítse vagy áttöltse egy hordozható eszközre
  • el?írhatja, hogy a szoftver frissíthet?-e vagy a korábbi verziók használhatók-e
  • a hálózatok használatával kapcsolatos jogokat is adhat.

A Microsofttal kötött mennyiségi licencszerz?désben foglalt jogok és korlátozások eltérhetnek az EULÁ-ban foglaltaktól. Ebben az esetben a mennyiségi licencszerz?dés a mérvadó. 

Hol található meg az EULA?

A Windows operációs rendszerek EULÁ-ja a rendszerfájlok között található szövegfájl. Megkereséséhez válassza a Start menü Keresés, majd Fájlok és mappák parancsát, és az „eula.txt” fájlnevet adja meg. 

Ha más alkalmazások (például a Word) EULÁ-jára kíváncsi, a szoftverben nyissa meg a Súgót, és a keres?mez?be írja be az „eula” szót. 

Ha a Végfelhasználói Licencszerz?dés a számítógépen megjeleníthet? formában nem érhet? el, a szoftver csomagolásában mellékelt EULA a mérvadó. 

Fontos elolvasni az EULÁ-t?

Ahhoz, hogy Microsoft szoftvert használhasson, a felhasználónak el kell fogadnia az EULÁ-t (bár ez önmagában nem bizonyítja a szoftver legális használatát). Az EULÁ-t érdemes figyelmesen és alaposan végigolvasni, hogy megérthesse a benne foglalt jogokat és kötelezettségeket. Gyakori félreértés például, hogy a vásárló azt hiszi, a termékr?l másolatokat is készíthet, holott a valóságban nem ez a helyzet. Az imént tárgyalt, ún. végfelhasználói szoftvermásolás a szoftverkalózkodás egyik leggyakoribb esete, és úgy véljük, vásárlóinknak joga van a hamis és nem licencelt szoftverek kockázatai elleni védelemhez. A licencek megfelel?ségér?l részletesen olvashat a Szoftverkalózkodás webhelyen. 

A licencek megfelel?ségér?l részletesen olvashat a Legális szoftverhasználat webhelyen.
 

A licencelés el?nyei

A helyes licenc megvásárlása a nyugalom mellett számos el?nnyel jár. A megfelel? licencprogram kiválasztásával a vásárló olyan költségoptimalizált döntést hoz, mely garantálja számára a választott szoftverek teljesen legális használati jogát. 

Bár számos licenckonstrukció létezik, könny? a megfelel?t kiválasztani, amely több el?nnyel is járhat.

  • Pénzmegtakarítás — a mennyiségi licencprogramok árkedvezményeket biztosítanak.
  • Naprakész termékek — a szoftverpark gyorsan és egyszer?en frissíthet?.
  • Id?megtakarítás — a mennyiségi licencelés gyorsan és könnyen kezelhet? több számítógép esetén is.

És ami a legfontosabb: a licencszerz?dés az egyetlen törvényes út. Megnyugodhat, hiszen a terméket legálisan és megfelel?en használja. 

Melyik licenc a megfelel? az Ön számára?

A licencszerz?dés határozza meg a Microsoft-szoftverlicencekért történ? fizetés, illetve a licencek felhasználásának és - mennyiségi licenc esetén - beszerzésének módját. Ha nem biztos abban, hogy milyen típusú mennyiségi licencszerz?désre van szüksége, érdekl?djön és kérdezzen kollégáinktól, majd a válaszai alapján olyan licencszerz?dést javaslunk, amely megfelel az Ön igényeinek. 

Licencelési lehet?ségek:

A Microsoft szoftverlicencek a következ? formákban érhet?k el: teljes dobozos termékként (FPP), új számítógépre el?telepítve, és mennyiségi licencprogramok keretében. 

Teljes dobozos termék (FPP)

Teljes dobozos termékeinket olyan otthoni felhasználóknak illetve tíz asztali számítógépnél kevesebbet üzemeltet? kisebb szervezeteknek ajánljuk, akik a Microsoft szoftvereket helyi kiskeresked?kt?l vagy viszonteladóktól szerzik be. Ebben az esetben a licenc (ez a Végfelhasználói Licencszerz?dés) a csomagolásban a lemezekkel és a kézikönyvvel együtt megtalálható, nyomtatott dokumentum. 

El?telepített szoftver (OEM)

Ha a szoftver új asztali számítógépre el?zetesen telepítve lett, a felhasználónak a számítógép els? indításakor el kell fogadnia a Végfelhasználói Licencszerz?dést (EULA). Ez a licenctípus a számítógép gyártója és a felhasználó közötti megállapodás. A legális és eredeti el?telepített szoftverhez a gyártó mindig mellékeli a szükséges dokumentációt és a szoftver adathordozóit (lemezeket). A gyártó a számítógép házára ragasztja az Eredetiséget Igazoló Tanúsítvány (COA) matricáját is. 

Mennyiségi licencprogramok

A mennyiségi licencprogramok keretében egyszer?en lehet több Microsoft szoftverlicencet vásárolni — minél többet vásárol, annál nagyobb a mennyiségi árkedvezmény. A mennyiségi licencprogramok esetében nem kap Végfelhasználói Licencszerz?dést nyomtatott formában. A mennyiségi licencek ugyanis az interneten megtekinthet?ek, így részletesen ellen?rizhet?, hány számítógép és felhasználó tartozik a szerz?dés hatályába. 

Mennyiségi licencprogramok

A Microsoft mennyiségi licencprogramjai több licenc vásárlásakor költséghatékony megoldásokat kínálnak a legkülönböz?bb méret? vállalatok számára, már két asztali számítógép esetén is. A megfelel? licencszerz?dések kiválasztásával nemcsak jogosulttá válnak a szükséges szoftverek használatára, hanem hatékonyabban is végezheti szoftvergazdálkodásukat – id?t, pénzt és energiát megtakarítva ezzel. 

Melyik licenc a megfelel? az Ön számára?

Ha nem biztos abban, hogy milyen típusú licencszerz?désre van szüksége, használja a interaktív licencprogram-választónkat, amely igényei gyors felmérését követ?en Önnek alkalmas licenclehet?ségeket javasol. 

A mennyiségi licencszerz?dések típusainak rövid ismertetése 

Mennyiségi licencszerz?déseink azt a célt szolgálják, hogy bármely vállalat vagy intézmény segítségére legyenek. Tekintse át összefoglalónkat és ismerje meg az egyes szerz?dések el?nyeit. 

Open Licenc

Rugalmas mennyiségi licencprogram, amely 2—500 számítógéppel rendelkez? szervezeteknek lehet?vé teszi a Microsoft szoftverek több példányának megvásárlását és licencelését. 

Open Value (korábbi Többéves Open Licenc - MYO)

Az Open Value licencszerz?dés lehet?vé teszi tetsz?legesen összeválogatott termékekhez tartozó legalább öt licenc kiválasztását kis vagy közepes méret? vállalkozások számára. Három éves id?szakon keresztül rögzített éves díj ellenében élvezheti a Frissítési garancia és a legújabb szoftverfrissítések nyújtotta el?nyöket. 

Open Value – Teljes vállalatra (korábbi MYO Enterprise)

Az Open Value konstrukció segítségével gazdaságosan egységesítheti a Microsoft-termékek használatát a vállalat számítógépein. A terméklicencek díját három év alatt, egyenl? részletekben egyenlítheti ki. Számítógépenkénti rögzített díj megfizetésére köteles a szerz?désbe bevont számítógépek száma és a választott Microsoft-platformtermékek alapján. 

Open Value el?fizetés (korábbi OSL)

Az Open Value el?fizetési szerz?dés segítségével meghatározott id?tartamon át gazdaságosan egységesítheti a Microsoft-termékek használatát a vállalat számítógépein. Ez a licencprogram a licencek megvásárlásával szemben alacsonyabb éves díj lehet?ségét kínálja. Az Open Value el?fizetési szerz?dés a Microsoft-platformtermékek közül legalább egynek a megrendelésével köthet? meg. 

Select szerz?dés

A Select Licenc örökös licencet biztosító mennyiségi konstrukció, amelyet vegyes termék- és beszerzési igényekkel, és legalább 250 asztali számítógéppel rendelkez? vállalatoknak, illetve állami és oktatási intézményeknek ajánlunk. 

Enterprise Agreement (EA)

Az Enterprise Agreement (EA) licencek a Microsoft platformba tartozó termékek bizonyos vagy teljes részének egységes használatát igényl?, legalább 250 számítógéppel rendelkez? nagyvállalatok és állami intézmények részére alkalmasak. 

Enterprise Agreement El?fizetés (EAS)

Az Enterprise Agreement El?fizetés (EAS) az Enterprise Agreement szerz?dés határozott id?re szóló változata. Lényege az, hogy a vásárló nem birtokolja, hanem csak bérli a szoftverlicenceket. Ez a határozott id?re szóló szerz?dés nemcsak az örökös licencet adó szerz?dések nyújtotta el?nyöket biztosítja, hanem sok mást is. 

Forrás Microsoft

| 2009.06.30. | Vissza |